Polityka prywatności

Polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE SANDMAR

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu mailowego: biuro@rzymskachata.pl lub bezpośrednio w siedzibie organizacji w formie pisemnego wniosku.

Administratorem danych jest: Sandmar Sp z o.o. ul. Morelowa 2, 08-110 Grabianów NIP:8212637373 REGON: 146314314 KRS: 0000438402
Kontakt w zakresie Ochrony danych osobowych: biuro@rzymskachata.pl
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu klientom produktów i usług;
Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy. Są to: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, miejsce świadczenia usług, adres korespondencyjny, miejsce dostarczenia towaru oraz numery telefonów kontaktowych. Podanie adresu poczty elektronicznej nie jest wymogiem i nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne.
Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem biuro@rzymskachata.pl lub bezpośrednio w siedzibie organizacji w formie pisemnego wniosku.

Cookie

Administrator stara się korzystać z najlepszych praktyk i traktować wszystkich Użytkowników w sposób uczciwy i otwarty. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Tobie wygody podczas przeglądania stron serwisu. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. Wykorzystywane są do celów statystycznych za pomocą usługi Google Analytics. Dane przechowywane są na urządzeniach użytkowników.

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies i usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce. Zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności innych stron internetowych.

Shopping Cart